TALEP UYGULAMALARI

TÜİK MİKRO VERİ KULLANIMI

 

  • Türkiye İstatistik Kurumu Mikro Veriye Erişim ve Mikro Veri Kullanımı Hakkında Yönergenin 7. maddesinin (1) fıkrasının b) bendi şu şekildedir => "Başvuru üniversite aracılığı ile yapılıyor ise en az bölüm başkanı ya da enstitü müdürünün, kurum ve kuruluşlar aracılığı ile yapılıyor ise en az daire başkanının onayı gerekir."

  • Döner Sermaye Yönetim Kurulunun 28/08/2020 tarihli kararında da aşağıdaki hükümler yer almaktadır.

  • 7- Mikro verilerin; Resmi İstatistik Programı kapsamındaki kurum kuruluşlar, Türkiye'deki diğer resmi kurum ve kuruluşlar, Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kurum ve kuruluşlar ile üniversite senatosu kararı veya rektörlük makamından alınan yazı ile başvuru yapan araştırmacılar tarafından talep edilmesi halinde ücretsiz olarak karşılanmasına, diğer araştırmacılar tarafından talep edilmesi halinde bu kararın 8. ve 9. maddelerinde yer alan ücretlendirmenin uygulanmasına,

  • 8- B grubu mikro veri setlerinin yurtiçinden talep edilmesi halinde her yıl için 100,00- TL, yurt dışından talep edilmesi halinde her yıl için 100,00-€ olarak ücretlendirilmesine, ayrıca veri setinin birden fazla yıla ait veri içermesi halinde her bir ek yıl için ilave yurtiçi taleplerde 100,00-TL, yurt dışı taleplerde 100,00-€ ücretlendirilmesine,

  • 9- Veri Araştırma Merkezinde çalışılabilen A grubu mikro veri setlerine ilişkin kullanım ücreti olarak tamamlanan her saat için yurtiçi taleplerde 20,00-TL, yurt dışı taleplerde 20,00-€, personel desteği alınması ya da tablo kontrolü yapılması halinde, görevli personel tarafından harcanan her saat için yurtiçi taleplerde 50,00-TL, yurt dışı taleplerde 50,00-€ ek ücret alınmasına,