SIKÇA SORULAN SORULAR

Türkiye İstatistik Kurumu ne iş yapmaktadır?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır.
TÜİK bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar. Topladığı verileri analiz eder ve istatistiki bilgi haline dönüştürür. Bu istatistiki bilgiler, toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol göstericilerdir.
Ayrıca, verilerin hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı bilgilerini içeren Resmi İstatistik Programı’nı kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlayarak programda yer alan faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesini raporlar.

TÜİK organizasyon yapısı nasıldır?

26 Bölge Müdürlüğü bulunan ve merkezi Ankara'da olan TÜİK'in organizasyon yapısını bu linkten görebilirsiniz.Organizasyon yapısı

İstatistik konseyinin görevleri nelerdir?

LINK ********** ve 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 601. maddesine göre Türkiye İstatistik Kurumunun bir organı olarak oluşturulan İstatistik Konseyinin başlıca görevi; Resmi İstatistik Programı’nın hazırlanması, uygulanması, resmi istatistik ihtiyacının tespiti, değerlendirilmesi, gelişimi ve işlevleri konusunda tavsiyelerde bulunulması, ileriye yönelik görüş ve önerileri kapsayan çalışmalar yapılmasıdır.

İstatistiki birim nedir?

Resmi istatistiklerin üretimi için veri veya bilgi talep edilen kişi, kurum ve kuruluşlar istatistiki birim olarak adlandırılır.

TÜİK’in bilgi isteme, doğrulama ve saklama konusunda kanuni yetkisi var mıdır?

Türkiye İstatistik Kanunu’nun 7. maddesine göre TÜİK Başkanlığı, istatistik üretimi için gerekli gördüğü her türlü ortamdaki veri ve bilgiyi, belirlenen şekil, süre ve standartlarda doğrudan isteme, doğruluğunu araştırma, kontrol etme, ilgililerden ek bilgi ve belge isteme yetkisine sahiptir.

Kişi, kurum ve kuruluşların TÜİK araştırmalarına cevap verme yükümlülüğü var mıdır?

Türkiye İstatistik Kanunu’nun 8. maddesine göre kişi, kurum ve kuruluşlar, kendilerinden istenen veri veya bilgileri, Anayasa’da belirlenen hak ve ödevler çerçevesinde TÜİK Başkanlığı’nın belirleyeceği şekil, süre ve standartlarda eksiksiz ve doğru olarak ücretsiz vermekle yükümlüdür.

Kişi, kurum ve kuruluşların TÜİK araştırmalarına cevap vermemesi durumunda ne olur?

Türkiye İstatistik Kanunu’nun 54. maddesine göre kendilerinden istenen bilgileri hiç vermeyen veya talep edildiği halde eksikleri gidermeyen ve hataları düzeltmeyen gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişilerinin organ ve temsilcileri hakkında idari para cezası uygulanır. İdari para cezası ve diğer cezaların uygulanması, bu kişi veya kurumların bilgi verme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Kurum ve kuruluşlar kendi idari verilerini TÜİK’in kullanımına açmak zorunda mıdır?

Türkiye İstatistik Kanunu’nun 9. ve 10. maddelerine göre kurum ve kuruluşlar, resmi istatistik üretiminde kullanılmak üzere, kendi görev alanları ile ilgili konularda topladıkları kayıt ve diğer veri dosyalarını ücret talep etmeksizin TÜİK Başkanlığı’na vermek veya kullanımına açmak ve ulusal kayıt sistemlerini TÜİK Başkanlığı’nın belirlediği standartlarda oluşturmak ve güncellemekle yükümlüdür.

Veri gizliliği veya gizli veri nedir?

Türkiye İstatistik Kanunu’nun 13. maddesine göre bireysel verinin toplulaştırılması ile oluşturulan veri tablosunun her hangi bir hücresindeki istatistiki birim sayısının üçten az olması veya birim sayısı üç ve daha fazla olduğu halde bir veya iki istatistiki birimin hakim durumunda olması halinde ilgili hücredeki veri gizli kabul edilir. Gizli veriler, ancak doğrudan veya dolaylı tanımlamaya yol açmayacak şekilde diğer bilgilerle birleştirilerek yayımlanabilir. Resmi istatistiklerin üretilmesi için toplanan, işlenen ve saklanan verilerden gizli olanlar, idari, adli ve askeri hiçbir organ, makam, merci veya kişiye verilemez, istatistik amacı dışında kullanılamaz ve ispat aracı olamaz.

Bireysel verilerin kullanımı nasıldır?

Türkiye İstatistik Kanunu’nun 14. maddesine göre istatistiki birimlerin doğrudan veya dolaylı olarak tanınmasına yol açacak bölümleri gizlendikten sonra, bilimsel amaçlı araştırmalarda kullanılması, üçüncü şahıslara verilmemesi kaydı ve TÜİK Başkanlığı’nın yazılı izniyle bireysel veriler verilebilir.

TÜİK web sitesinde aradığım bilgilere nasıl ulaşabilirim?

Web sitemizde, aradığınız bilgilere ulaşmanıza yardımcı olacak çeşitli araçlar mevcuttur: 

Site Haritası: Bu bölümde sitemizdeki tüm konu başlıklarının linkleri yer almaktadır. İlgilendiğiniz başlığa tıklayarak istediğiniz bölüme ulaşabilirsiniz. 

Arama: Bu bölümde ise arama kutucuğundan konu veya anahtar kelime girerek sorgulama yapabilir ve gelen sonuçlara göre istediğiniz başlığa ulaşabilirsiniz.

Kurumumuzdan bilgi talebinde bulunmadan önce sizlere sunmuş olduğumuz hizmetler hakkında ayrıntılı bilgilere ana sayfamızda yer alan LİNK ******* başlığını inceleyerek sahip olabilirsiniz. İstediğiniz bilgilere erişemediğiniz durumlarda 0 (312) 454 72 49-54-56-57 numaralı telefonlardan bilgi alabilir veya LİNK ********************** adresine e-posta göndererek bilgi talebi başvurusu yapabilirsiniz.

Yeni yayınlanan haber bültenlerinden nasıl haberdar olabilirim?

Bunun için Sitemize LİNK ******** olmanız ve haberdar olmak istediğiniz konu başlıklarını seçmeniz gerekmektedir. Yeni açıklanan haber bültenleri belirteceğiniz e-posta adresine düzenli olarak gönderilecektir. Ayrıca, sitemizde yer alan Veri Yayımlama Takvimi aracılığı ile Resmi İstatistik Programı kapsamındaki tüm haber bültenleri ve verilerin listesine ve yayımlama takvimine erişebilirsiniz.

Yeni çıkan yayınlardan satın almak istiyorum, ne yapmalıyım?

Sitemizin LİNK ***** bölümünden kitap ve CD satışı yapılmaktadır. Sitemize üye olmadan da bu bölüme erişebilirsiniz, ancak satın alma aşamasına üye kaydı yaptırmanız gerekmektedir. Bu işlem satın aldığınız ürünün ve faturanızın teslim adreslerini kaydetmemiz ve ürünü adresinize ulaştırabilmemiz için gereklidir..

Sitenizde yayınlanan Haber Bültenleri MS-Excel formatında ve ben MS-Excel kullanmadığım için tabloları göremiyorum ne yapmalıyım?

Sitemizde haber bültenlerinin ekindeki tablolar MS-Excel ortamında sunulmaktadır. Bu program bilgisayarınızda yüklü değilse LİNK ******************** programını bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz.